Helt nytt!

Kanske hittar du rätt hyresrätt för dig i våra nyproduktionsprojekt eller bland våra nyrenoverade lägenheter. Här kan det finnas hyreslediga bostäder som redan eller snart är inflyttningsklara. Anmäl ditt intresse, så kan du bo nytt och fräscht snabbare än du kanske tror.

Som nytt – med bevarad stil!

Tiden med totalrenoveringar där hus och lägenheter renoveras till oigenkännlighet verkar vara förbi. Nu är det bevarade värden, omsorgsfulla lagningar och att ta vara på det som fungerar som gäller.
Caroline
Kopparhusen vardagsrum

Caroline Johansson, projektledare för den stora renoveringssatsningen i Ektorp om hur synen på renoveringar förändrats här – och i kommande projekt.

Det är framför allt två viktiga komponenter som bidragit till att vi har sett över våra renoveringsprogram, berättar Caroline. Dels är det ett nytt bevarandetänk hos både kommunen och oss på Hyresbostäder. Ektorp har till exempel blivit ett kulturklassat område. Den ursprungliga kvaliteten och stilen ska lyftas fram, anser man till exempel från stadsantikvariens kontor. Man ser värdet i de här vackra 60-talshusen på ett annat sätt idag. Och det gäller även andra kulturellt värdefulla byggnader och områden i staden.

Stegvis renovering

Dels handlar det om att anpassa den invändiga renoveringen. Vi har haft en dialog med hyresgästerna om omfattningen där vi ser att det gamla tänket gjorde att en del hyresgäster hade svårt att bo kvar. Även här har vi hittat nya sätt att anpassa nivåerna och kanske ta en del stegvis istället. För oss är det också viktigt att hyresgästerna kan påverka både inredningsval och de tillfälliga lösningar som man erbjuds när bygget pågår som mest.

Blir som nytt – på riktigt

Det nya sättet att ta sig an exteriörerna handlar mycket om att se och ta vara på ursprungliga ytor och detaljer.

Vi har till exempel tagit fram en puts som matchar den ursprungliga – och när det gäller fönster har de fått en ny utformning som verkligen känns som original. Entrépartier antingen renoveras eller byts ut till nya som är exakta kopior av de gamla. Här blir det som nytt, bokstavligt talat.

Mer enhetligt

När det gäller kommande projekt ser Caroline framför sig att samma tankar kommer att gälla.

Jag tror att vi kommer renovera på ett annat sätt framöver. Det är smarta underhållsplaner som gäller istället för att totalrenovera. Jag vet att det uppskattas av hyresgästerna med ett mer behovsanpassat tänk. Jag själv tycker att det blir riktigt bra och att stilen både utvändigt och invändigt blir mer enhetlig så här.

Mer läsning: